Poděkování voličům

Vážení spoluobčané, všem těm z vás, kteří v Karlovarském kraji volili ODS (bylo vás celkem 8 255), děkuji především za trpělivost, kterou jste s námi - občanskými demokraty - v posledních letech měli, a za projevenou víru, že to s ODS nemusí být do budoucna zas tak špatné.

 Moc vás všechny prosím, abyste nás, politiky z ODS - poslance, senátory, starosty, členy zastupitelstev obcí, měst i krajů, dále pečlivě sledovali a kontrolovali, zda jsme ve svých funkcích činní a zda se nám daří naplňovat ideje pravicové politiky.

 Moc vás také všechny prosím, abyste sledovali, zda se naše strana dokáže nadobro zbavit jedinců, kteří jí v minulosti svými činy poškodili (většina z nich už naše řady opustila), a zda si dokážeme najít poctivou a trpělivou prací cestu zpět k těm z vás, kteří v posledních letech řady našich voličů z celkem pochopitelných důvodů opustili.

 Také bych si moc přál, abyste dokázali novou politickou elitu, která vzešla z těchto voleb, sledovat a kontrolovat plnění jejich předvolebních slibů. Konfrontujte prosím volební sliby této nové elity s povolební realitou se stejnou pečlivostí a buďte stejně zdravě kritičtí, jako jste dosud byli vůči ODS nebo TOP 09.

 Výsledky těchto voleb neberu nijak tragicky. Levice v nich nezvítězila (hnutí Ano 2011 za levicovou stranu nepovažuji) a mocensko-populistické uskupení kolem našeho pana prezidenta se rovněž neprosadilo.

 Občanská demokratická strana ve volbách naprosto propadla a zisk pouhých 16 mandátů je pro naši stranu nejhorší volební výsledek v historii. Přesto tento jasný volební neúspěch ODS považuji za vítězství – za vítězství demokracie, za vítězství vás všech, kteří jste přišli k volbám, a kteří jste jasně a zřetelně vyslovili svůj názor. Nahlas jste řekli, že nechcete, aby náš stát řídili nadále ti, kteří neplní své předvolební sliby, a že nechcete, aby osobní zájmy vrcholných politiků byly protěžovány na úkor zájmů našeho státu a jeho občanů.

 Své hlasy jsme mohli jako svůj protest proti takové politice dát levici, ale neudělali jsme to. Voliči neuvěřili levným levicovým populistickým slibům a v naprosté většině své hlasy daly stranám politického středu a pravice.

 Všichni naši občané, kteří letos k volbám přišli, si zaslouží z obou výše uvedených důvodů poděkování. Ve volbách naše republika obstála a ukázala, že parlamentní demokracie je fungující a životaschopné státní zřízení.

 Jako člen Občanské demokratické strany proto vám všem, nejenom našim voličům, děkuji za školení z demokracie, kterého se občanským demokratům v letošních volbách dostalo.

 

Mgr. Petr Šindelář, LL.M.

opoziční zastupitel ODS v Karlovarském kraji

ODS Karlovy Vary

Listy ODS - červen 2012

Aeto