Společná deklarace ODS, HNHRM a TOP09+STAN

Dnešního dne jsme představitelům ČSSD v Karovarském kraji zaslali společnou deklaraci ODS, HNHRM a TOP09+STAN. Máme šanci na krajskou vládu bez komunistů. Uvidíme, jakou dostaneme odpověď...

Vážený pan

Jakub Pánik předseda KVV ČSSD Karlovarský kraj

-------------------------------------------------------------------------------

Vážený pane předsedo,

dovolujeme se na Vás obrátit jako zástupci politických stran a uskupeních, které jsou zastoupené v Zastupitelstvu Karlovarského kraje, a to konkrétně coby zástupci ODS (5 zastupitelů), HNHRM (5 zastupitelů) a TOP09+STAN (4 zastupitelé).

Výše uvedené tři politické subjekty jsou připravené podpořit vznik nové krajské vlády za účasti pouze demokratických stran, tedy bez účasti zástupců KSČM, a to za následujících podmínek.

Podmínka A: Žádný politický subjekt, jehož zástupci budou členy Rady Karlovarského kraje, nebude mít v tomto orgánu kraje nadpoloviční většinu. (jedná se o společnou podmínku ODS, HNHRM a TOP09+STAN)

Podmínka B: Funkce hejtmana Karlovarského kraje bude po dobu trvání společné koalice demokratických stran neslučitelná s veřejnou funkcí poslance či senátora.(jedná se o podmínku HNHRM)

Podmínka C: Rada Karlovarského kraje bude mít minimálně dva neuvolněné členy.(jedná se o podmínku HNHRM)

Budou-li pro ČSSD akceptovatelné všechny tři podmínky A, B i C, jsou všechny tři politické subjekty ODS, HNHRM a TOP09+STAN připravené jednat o své přímé účasti v široké krajské koalici demokratických stran (bez účasti zástupců KSČM).

Nebude-li pro ČSSD akceptovatelná některá z podmínek B nebo C, jsou politické subjekty ODS a TOP09+STAN připravené jednat o své přímé účasti v široké krajské koalici demokratických stran (bez účasti zástupců KSČM) s tím, že HNHRM se krajské vlády přímo účastnit nebude, ale je připraveno tuto krajskou vládu podpořit.

Tuto společnou deklaraci zástupců ODS, HNHRM a TOP09+STAN zasíláme na vědomí i politické straně ALTERNATIVA, která se k této deklaraci jakož i k možnosti vytvoření širší krajské koalice demokratických stran (bez účasti KSČM) jistě vyjádří samostatně.

V dokonalé úctě

Mgr. Petr Šindelář, LL.M. (ODS), Ing. Josef Hora (HNHRM), Petr Zahradníček (TOP09), Ing. Petr Kulhánek (STAN)

ODS Karlovy Vary

Listy ODS - červen 2012

Aeto