Další zatčení v případu ROP Severozápad

V Ústí nad Labem byl dnes zadržen Policií České republiky Pavel Kouda, náměstek hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové a člen ČSSD.

ROP severozápad

Foto: CT24

Zatčení proběhlo v souvislosti s čerpáním finančních prostředků z Regionálního operačního programu Severozápad. Současně s Pavlem Koudou bylo podle dostupných informací zadrženo dalších 5 lidí. Jedním z nich je Pavel Markvart, ředitel úřadu a člen ODS. V obou případech jde o osoby tak či onak spojené s Ústeckým krajem. Jak je známo, z ROP Severozápad byly financovány i projekty v Karlovarském kraji. Proto jde o problém, který se našeho kraje také bytostně dotýká.

Bohužel, můžeme si být jistí, že finanční důsledky pocítíme všichni. Oba kraje budou muset uhradit korekci ve výši 2,5 miliardy Kč, a tak minimálně tyto prostředky budou v rozpočtu kraje v příštích letech chybět. Zároveň se oba kraje musely zavázat k tomu, že do poloviny září odstraní systémové problémy, kvůli nimž k problémům vůbec mohlo dojít. Pokud kraje nepřesvědčí o tom, že se tyto průšvihy nemohou v budoucnu opakovat, peníze alokované pro ROP Severozápad budou rozděleny na projekty v jiných krajích. Karlovarský a Ústecký kraj by v tom případě přišly o další 4 miliardy Kč.

Situace je na pováženou a mne by skutečně velmi zajímalo to, jak se vedení Karlovarského kraje k problému postaví. Regionální rada ROP Severozápad, která o projektech rozhodovala, byla složena ze zástupců reprezentace obou krajů. Ten Karlovarský v ní zastupovali členové sociální demokracie (včetně hejtmana) a komunistické strany. Politická odpovědnost současného hejtmana Novotného a koalice ČSSD a KSČM je tedy neoddiskutovatelná. Pevně doufám, že pan hejtman nezvolí strategii „spálené země“ a „po nás potopa“. V současné době by se měl ze všech sil snažit, aby byly dopady problémů ROP Severozápad na Karlovarský kraj co nejmenší. I z této činnosti by měl skládat už za měsíc při volbách účty!

ROP Severozápad je důkazem fatálního systémového selhání, které ve svém důsledku umožnilo jednání jednotlivců, jež lze dnes už beze všech pochyb označit jako kriminální. Jsem pevně přesvědčen, že v této chvíli je nutné do nejzazších důsledků vyšetřit odpovědnost jednotlivých osob včetně odpovědnosti trestněprávní, a to padni, komu padni. Je úplně jedno, zda jde o člena politické strany, příslušníka církve nebo třeba vegetariána. Chci jasně říci, že rozhodující nesmí být, zda jde o člověka z ČSSD, ODS nebo jiné strany, je-li to kamarád toho nebo onoho. V zájmu občanů kraje je, aby byla spravedlnost v tom nejlepším slova smyslu slepá!

Složení Regionální rady ROP Severozápad za Karlovarský kraj:

PaedDr. Josef Novotný (ČSSD), Ing. Zdeněk Berka (ČSSD), JUDr. Martin Havel (ČSSD), Ing. Josef Hora (Koalice pro KK), Ing. Václav Jakubík (KSČM), Jakub Pánik (ČSSD), Ing. Iva Valjentová (KSČM)

 

Nelíbí se Vám jak se v Karlovarském kraji v posledních čtyřech letech vládlo? Přijdte 12. a 13. října 2012 k volbám a změňte to. I Váš hlas rozhoduje!

ODS Karlovy Vary

Listy ODS - červen 2012

Aeto