Karlovarský kraj by měl být výkladní skříní českého cestovního ruchu

Proč přikládá ODS cestovnímu ruchu v Karlovarském kraji takový význam? Odpovídá Petr Šindelář.

Karlovy Vary

Cestovní ruch je nosným tématem diskusí o zlepšení života, ale hlavně zlepšení zaměstnanosti v Karlovarském kraji. O tom, jak se tato problematika promítá do volebního programu Občanské demokratické strany, jsme hovořili s lídrem Občanské demokratické strany a kandidátem na hejtmana, Mgr. Petrem Šindelářem, LL.M.

Proč přikládá ODS cestovnímu ruchu v Karlovarském kraji takový význam?

Petr Šindelář: Odpověď na tuto otázku je velmi jednoduchá. Lázeňství, ale i nelázeňský cestovní ruch bývaly vždy tím, čím se Karlovarský kraj chlubil a čím byl pověstný a známý. I dnes je cestovní ruch pro život našeho kraje životně důležitý. Stačí si uvědomit, že podíl cestovního ruchu na HDP kraje je zhruba 5x vyšší, než je tomu v průměru České republiky. Bohužel ČSSD a KSČM, které tvoří současné koaliční vedení kraje, pro rozvoj cestovního ruchu v kraji dělají pramálo. Díky této „nepéči“ například nelázeňský cestovní ruch propadl na zhruba polovinu oproti roku 2000. A to už je skutečně hodně. Navíc není jediný důvod, proč by lázeňství a cestovní ruch obecně neměly spíše růst: v Karlovarském kraji je velké množství zajímavostí a možností k vyžití, za nimiž mohou lidé z České republiky i ze zahraničí přijíždět. Máme zde jedinečné, ve světě nemající obdoby, přírodní léčivé zdroje. Existují tu ubytovací kapacity na velmi vysoké úrovni. Lidé pracující v cestovním ruchu jsou erudovaní, mají zkušenosti.

Cestovní ruch a lázeňství je v kraji velmi významným zaměstnavatelem. Potýkáme se s problémem nezaměstnanosti, která za posledních pár let narostla do velmi nepříjemných rozměrů. A cestovní ruch je oblastí, kde lze nová místa skutečně velmi reálně vytvořit. A hlavně, budeme-li se o cestovní ruch aktivně starat a podporovat ho, výsledky se mohou dostavit rychle. Rychle znamená již v průběhu jednoho volebního období.

Propad v cestovním ruchu je zarážející informace. Jak k němu mohlo dojít?

Petr Šindelář: Karlovarský kraj tak trochu žije z podstaty. Pozornost byla upřena jiným směrem a vedení kraje poněkud uniklo, že situace už není tak dobrá, jako kdysi bývala. I na věcech, které fungují – a možná právě na nich – je potřeba dlouhodobě pracovat. Podpora cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji ovšem nemá jasnou vizi a celkovou strategii. A to je špatně.

Uvědomte si třeba následující věc: podle mne je nepochopitelné, proč v Karlovarském kraji dosud nepracuje agentura destinačního managementu. Jistě, řekne se úřad. Jenže podobná agentura je schopna uchopit cestovní ruch jako celek, najít potenciální návštěvníky a jim možnosti kraje představit. Je to nástroj, který kraj musí mít k tomu, aby oslovil jak Čechy, tak návštěvníky ze zahraničí. Cílem je, samozřejmě, do kraje je přivést. Současné vedení kraje v tomto smyslu prostě nechápu. Přitom se stačí podívat třeba na jižní Moravu, kde kraj (podotýkám, že pod vedením sociální demokracie) nezaspal. Je dnes druhou nejnavštěvovanější destinací v rámci ČR. Nerozumím tomu, proč se vedení našeho kraje prostě nepoučilo ze zkušeností Jihomoravského kraje. Času na to bylo dost a dost.

Dobrá, proč ale agentura destinačního managementu neexistuje?

Petr Šindelář: Ofi ciální důvody jsou různé. Nicméně podle mých informací se ČSSD a KSČM prostě nedovedly dohodnout na personálním obsazení pozice ředitele. Kandidáti byli dva, a protože nedošlo ke shodě, tak se raději agentura nespustila. Celý kraj tak absurdně doplácí na to, že vedení kraje není schopné vládnout. Nechápu.

Jak jinak byste chtěl cestovní ruch podpořit?

Petr Šindelář: Cestovní ruch a lázeňství, prosím. Podle mého názoru je potřeba vytvořit jasnou koncepci rozvoje a podpory v rámci celého kraje, defi novat potřeby jednotlivých regionů, spojit dosud poměrně nahodilou a chaotickou podporu cestovního ruchu v kraji, jednotlivé existující projekty vzájemně podpořit.

V našem kraji máme mnoho krásných míst, ale potenciální návštěvníci o nich nevědí. Někdy mají tato místa dokonce negativní image – většinou danou historickými konsekvencemi. Jeden příklad za všechny – Krušné hory. Krásná, úchvatná přírodní lokalita vhodná pro letní i zimní rekreaci a sportovní vyžití. Ale tato lokalita je zatížená stigmatem emisně postižených hor a nehostinnou přírodou. To je přeci třeba změnit.

V této oblasti se musíme věnovat podpoře vytváření a rozvoje ucelených a smysluplných turistických regionů a jejich marketingu a propagaci. Jen tak do nich přivedeme nové návštěvníky.

V oblasti lázeňství je potřeba se podívat, kdo k nám do kraje jezdí. Více méně jde o tři národnosti ze zahraničí. Zanedbané jsou jak ostatní potenciální zahraniční trhy, tak – překvapivě – i možnost přivedení návštěvníků z České republiky. Vezměte si tu absurditu situace: dnes jezdí Češi v rámci cestovního ruchu třeba do Ostravy, která si získala image dynamického a moderního kulturního centra. Na něm ostatně cíleně a dlouhodobě pracovala. Obraz Karlovarského kraje ustrnul někde v osmdesátých letech minulého století. Ospalá města, kde vlastně není co dělat… Jenže ono je. Pouze to lidem zatím nikdo neříká.

Co třeba internet?

Petr Šindelář: To je přesně ono! Zkuste si najít informace o Karlovarském kraji. Prezentace je nepřehledná, nemoderní, prostě špatná. Je potřeba ji zásadně změnit a vylepšit. Ale to se koneckonců týká obecně marketingových nástrojů, kterých kraj na podporu cestovního ruchu a lázeňství užívá. Jsou zastaralé až běda, nesplňují nové trendy. Přitom není potřeba vymýšlet už vymyšlené. Stačí se jen podívat do jiných krajů nebo do zahraničí.

Vedení kraje také velmi málo spolupracuje s jednotlivými městy, s podnikatelskými subjekty. Spolupráce se Svazem léčebných lázní se omezuje na proklamace, které nemají na trh reálný dopad. To je velká škoda a my i tady musíme ujíždějící vlak dohonit.

Podle mého názoru se Karlovarský kraj musí v čase stát jakousi turistickou výlohou České republiky. Potenciál na to má. To nejlepší, co se v oblasti cestovního ruchu a lázeňství v ČR objeví, by mělo pocházet z Karlovarského kraje. Profi tovat z toho budou všichni, kdo v Karlovarském kraji žijí.

ODS Karlovy Vary

Listy ODS - červen 2012

Aeto