Odpověď na dotaz Ing. Otmara Homolky (O co jim jde?!)

Dne 22. 08. 2012 se mě Ing. Otmar Homolka (O co jim jde?!) prostřednictvím mých FB stránek zeptal na důvody, pro které jsem vstoupil do ODS.

Petr Šindelář

Protože obdobných dotazů dostávám více, rozhodl jsem se na takto veřejně položený dotaz reagovat obšírněji, a to formou jakési veřejné odpovědi.

Otázka Ing. Homolky na FB:

Dobrý den pane Šindeláři. Podle mého názoru by měl být politik chytrý a slušný. Pokud je to také váš názor, můžete mi vysvětlit, proč jste vstupoval do ODS? O.Homolka, O co jim jde?!

Moje odpověď:

Vážený pane inženýre,
ano, i já jsem přesvědčen, že by politik měl být inteligentní a slušný člověk. Měl by to být navíc člověk odpovědný a ochotný pracovat pro ostatní. S touto tezí nemohu než souhlasit.
Nyní k Vaší otázce. Do ODS jsem vstoupil v roce 2006. Měl jsem a mám pro to dva hlavní důvody:

  1. V článku 2. stanov ODS se píše, že Občanská demokratická strana je (a) stranou schopných, podnikavých a sebevědomých občanů, kteří dokážou převzít odpovědnost sami za sebe, za svou rodinu, za svoji obec a za stát, (b) stranou demokraticky utvářenou, (c) stranou navazující na tradice evropské křesťanské civilizace, na humanitní a demokratické tradice první republiky a na zkušenosti současných západních demokracií, (d) stranou, která rozhodně odmítá marxistickou a leninskou ideologii ve všech jejích projevech a důsledcích a jejímž členům jsou cizí jakékoliv socializující a kolektivizující tendence v ekonomice i politice, (e) stranou, jejíž členové budou aktivně spoluvytvářet soukromé vlastnictví a volný trh zboží, práce a myšlenek a kteří respektují právní řád… S těmito idejemi se naprosto vnitřně ztotožňuji.
  2. V roce 2006 jsem vstoupil do Místního sdružení ODS v Ostrově. Do listopadu 2010 ODS ovládala ostrovskou radnici a s její činností nikdy nebyly spojeny žádné skandály a korupční kauzy. Nikdy jsme v našem místním sdružení nemuseli řešit žádné černé duše, hromadné nábory nových členů apod. Členové našeho sdružení se setkávají pravidelně v hojném počtu a naše setkání jsou vždy ovládaná základní zásadou – otevřené a demokratické, byť někdy bouřlivé, diskuse. Svou pozici „vládní“ strany ODS v Ostrově zvládala na výbornou. Díky ní se mohou ostrovští občané těšit z rekonstruovaného historického centra, díky ní nezapadl projekt výstavby nové Střední průmyslové školy v Ostrově, díky ODS je v Ostrově průmyslová zóna, která má potenciál plnit roli průmyslové zóny regionálního významu. Poslední starosta za ODS v Ostrově Ing. Jan Bureš byl v anketě pořádané MFDnes  jako jediný ze starostů klasifikován na výbornou.

Toto jsou dva hlavní důvody, proč jsem v ODS. Žádná alternativa napravo spektra našich demokratických politických stran pro mě prostě neexistuje. Takových místních sdružení, jako je to naše v Ostrově, je v rámci celé ODS drtivá většina. Jsem o tom přesvědčen! A naprostá většina členů ODS jsou slušní a poctiví lidé. O tom jsem také přesvědčen!

Mrzí mě, že díky některým mediálně známým kauzám, je Občanská demokratická strana paušálně označována za stranu mafiánů, kmotrů a korupčníků. Takové označení si nezasloužíme. Problematické kauzy mají vždy původ v selhání konkrétních jedinců, ne v selhání systému jako celku.

Máte-li pane inženýre zájem, tak Vás tímto jako místopředseda našeho ostrovského místního sdružení ODS zvu na některý náš sněm. Budete se moci sám přesvědčit o tom, že mezi námi žádní kmotři, tuneláři či korupčníci nesedí. Je to trochu složitý způsob, jak se zbavit předsudků. Ale jiný mě nenapadá.

Samozřejmě, daleko jednodušší je třeba řadového člena ODS veřejně označit za symbol korupce. To zvládne každý a dav mu k tomu ještě zatleská…

Přeji Vám krásný den.

Mgr. Petr Šindelář, LL.M.

lídr ODS pro krajské volby 2012 v Karlovarském kraji

FACEBOOK

ODS Karlovy Vary

Listy ODS - červen 2012

Aeto