Politická krize? Kdepak, je to jinak...

Jak vidím současný politický vývoj v České republice. Redakčně nezkrácená verze rozhovoru pro Parlamentní listy (vyšlo dne 20. 07. 2013 - viz http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Politicka-krize-Kdepak-je-to-jinak-jen-prezident-vystupuje-jako-destruktor-mini-muz-z-ODS-279273)

Otázka:           Kdo podle vás zavinil současnou politickou krizi? Nevymstilo se ODS, že část členů strany, včetně karlovarských, volila M. Zemana,  mimo jiné pod vlivem V. a L. Klausových?

 Odpověď:       Pojem „krize“ vnímám jako příliš intenzivní na to, aby se dnes používalo při hodnocení současné politické situace. Vláda Petra Nečase byla vládou s druhým nejdelším mandátem, po vládě Václava Klause v letech v letech 1992 až 1996. Do výčtu úspěšných vlád úmyslně nezahrnuji vládu Miloše Zemana v období let 1998 až 2002, která byla u moci jen díky tzv. „Opoziční smlouvě“ nebo „Tolerančnímu patentu“ uzavřené mezi ČSSD a ODS.  Z krátkodobého hlediska není pochyb o tom, že tyto „kvazi koaliční“ dohody měly svůj smysl, ale z dlouhodobého hlediska a z odstupem času mám zato, že tento experiment naší politice velice uškodil. Takže předčasné ukončení Nečasovo vlády nepovažuji v porovnání s naší polistopadovou novodobou politickou historií za žádnou krizi. Pokud se jedná o volbu prezidenta, osobně jsem volil v posledním kole prezidentských voleb Karla Schwarzenberka, což jsem veřejně deklaroval již v samotném průběhu voleb. Pan Zeman můj hlas nedostal a nejsem si jist, že část členů ODS Karlovarského kraje, kterou sám odhaduji na část minoritní, mohla výsledek prezidentských voleb vůbec podstatně ovlivnit.

Otázka:           Jak hodnotíte dosavadní práci prezidenta? Jste překvapen nebo jste podobné kroky očekával?

Odpověď:       Pozitivně vnímám roli Miloše Zemana při obsazování soudců Ústavního soudu. Negativně jej hodnotím pokud se jedná o udělování profesur, jeho časté „virózy“ a jmenování úřednické vlády Jiřího Rusnoka. Pan prezident již v rámci volební kampaně, kterou podle mého soudu nevedl nijak férově, začal rozdělovat naší společnost. A přes jeho proklamace o sjednocení společnosti v této své „destruktivní“ činnosti pokračuje i nadále. Na druhou stranu je Miloš Zeman prvním prezidentem České republiky, který má silnější mandát, než jeho všichni předchůdci. Toto jej opravňuje k některým krokům, kteří by si předchozí prezidenti dovolit nemohli. Výkonem své funkce může skutečně z tohoto titulu posunovat dosud platné ústavní zvyklosti. Ale způsob a forma, jakou Miloš Zeman tuto svou moc vykonává, překračuje podle mého názoru stanovené mantinely. Se silným mandátem mohl Miloš Zeman vystupovat jako sjednotitel, vrcholný představitel státní moci nezávislý na politických stranách. Místo toho však vystupuje z mého pohledu jako destruktor a jako stranický funkcionář, který prosazuje lidi ze SPOZ (Strana práv občanů – Zemanovci) do výkonných funkcí. Nevím, nevím, ale podle mého přesvědčení mu toto veřejnost dlouho „baštit“ nebude. Ale možná se pletu, a Miloš Zeman je skutečně ten nejlepší prezident, jakého si naše republika a její občané dnes zasluhují… Shrnu-li to, negativní dojmy z působení Miloše Zemana ve funkci prezidenta České republiky ve mně převažují.

Otázka:           Myslíte si, že by se měl P. Nečas omluvit za kauzu Nagygate? Nevymstilo se ODS, že část členů strany o intimním vztahu šéfky jeho sekretariátu a jejím neúměrném vlivu věděla a mlčela? Nakonec kvůli tomu padla vláda a přišla vniveč dobrá práce P. Nečase a opět posílila levice. Pravicoví voliči jsou zklamaní a bezradní, koho volit.

Odpověď:       Pokud jde o osobní, chcete-li rodinný život Petra Nečase, pak po tom je veřejnosti „velký houby“. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Jako advokát se často potkávám s různými lidskými osudy, které jsou v porovnáním s „příběhem“ Petra Nečase rozhodně „zajímavější“ a „barvitější“. Má-li se Petr Nečas někomu omluvit, a zdůrazňuji slovo „má-li“, neb nejsem rozhodně osobou povolanou k výkladu morálního kodexu, pak adresátem omluvy nemůže být anonymní veřejnost (=voliči), ale konkrétní lidé, kterým mohl svým chováním Petr Nečas ublížit. Petra Nečase považuji vedle Václava Klause za nejlepšího premiéra naší moderní politické historie. Jestli si během posledních let prožíval nějaká osobní dramata a jako člověk ublížil svým blízkým, pak je to věc jeho osobního svědomí a vědomí a „veřejnost“ nemá právo ho za to soudit. Tvrdím, že jako premiér obstál a za jeho práci, kterou pro naší zemi odvedl, si zaslouží poděkování. A ptáte-li se mě na to, zda strana (=ODS) měla reagovat, pokud o intimním vztahu Petra Nečase a Jany Nagyové věděla, pak Vám musím doporučit jednu knihu. Jmenuje se „Čtyři dohody“ , napsal jí jistý Miguel Ángel Ruiz. K přečtení doporučuji První dohodu: „Nehřešte slovem“ a Třetí dohodu: „Nevytvářejte si žádné domněnky“. Pro ty, kteří tuto knihu znají, si myslím není co vysvětlovat. A těm z vás, kteří tuto knihu ještě nečetli, jí vřele doporučuji.

                        A zklamání pravicových voličů? Pravicoví voliči byli podle průzkumů veřejného mínění zklamaní již před posledními krajskými volbami. Jejich zklamání nemá s aktuální politickou situací nic společného. Byli-li živnostníci naštvaní, že si nemohou jednoduše do registru motorových vozidel přihlásit svou novou dodávku, a stojí jim „kšeft“ kvůli tomu, že musí opakovaně stát dlouhé fronty kdesi na úřadech, byli-li zemědělci naštvaní, že jejich zaměstnanci pracujících na polích musí sebou nosit kopie pracovních smluv, jinak riskují pokuty v řádech statisíců až milionů korun, pak chápu zklamání pravicových voličů rekrutujících se z řad těchto soukromých podnikatelů. Jen by se ale měli zajímat, zda se tyto vyjmenované problémy neskrývají v činnostech ministerstev, která ODS neměla ve své působnosti. Řada věcí se vládě Petra Nečase nepovedla, ale není férové všechny neúspěchy házet jen na našeho bývalého premiéra a ODS.

                        Pravicový volič vždy podle mého soudu zůstane pravicovým voličem. Nikdy nebude dávat hlasy politickým stranám, které budou mít ve stanovách zakotveny třídní boj, či přerozdělování všeho všem ze strany nikdy neomylného státu. Naštvaný pravicový volič udělá to, že nepřijde k volbám. A tady mi nezbývá nic jiného než apelovat na pravicové voliče: „Neházejte nás, členy pravicových politických stran, do jednoho pytle s různými podvodníky, lobbisty, mazánky apod. Drtivá většina nás jsou slušní lidé, kteří do politiky šli s poctivými úmysly něco ve společnosti zlepšit, a dosáhnout společenského prospěchu nás všech. A choďte prosím k volbám.“.   

 

Otázka:           Jaké jste si z této  kauzy vzal ponaučení?

Odpověď:       Dovolíte-li mi použít nadsázku, pak poučením pro mě je potvrzení pravidla „Cherchez la femme“, nebo-li „Za vším hledej ženu“. Shrnu-li vše mně známé se sdělovacích prostředků, vláda Petra Nečase nešla k ledu kvůli korupčnímu jednání jejích členů, kvůli nenaplnění programového prohlášení vlády, nebo kvůli tomu, že bývalý ministr financí Kalousek Petru Nečasovi v posledním roce téměř permanentně okopával kotníky. Žádný politický skandál se tu nekonal. Ne – důvodem pádu vlády Petra Nečase byla láska mezi konkrétním mužem a konkrétní ženou. Promiňte mi to, ale tuto jak Vy říkáte „kauzu“ nemohu vnímat nijak politicky. Dívám se na ní očima člověka, který vidí neštěstí konkrétních lidí, jejich smutek a bolest, a současně vidí i naději v pokračování něčeho, co bylo koly osudu možná nakrátko, možná i nadlouho přerušeno. Zkuste se na to podívat stejnými očima, a najednou uvidíte, jak jsou Zemanové, Rusnokové, Fischerové, Kalouskové a další, pouze malými figurkami na šachovnici života.  Ponaučení pro mě? Rodina a osud mých nejbližších je pro mě v dnešní době tisíckrát důležitější než „nějaká politika“.

 

Otázka:           Myslíte si, že by M. Němcová byla dobrou premiérkou? 

Odpověď:       Myslím si, že by paní Němcová byla lepší premiérkou, než pan Rusnok. A myslím si, že by jako žena dokázala s jistým nadhledem, vlastním toliko ženám, zklidnit současnou politickou situaci a dovézt naši zemi k řádným parlamentním volbám v následujícím roce. Vládá je odpovědná Poslanecké sněmovně a jejím sestavením měla být pověřena právě Miroslava Němcová, která měla přislíbenou většinu členů poslanecké sněmovny. Prezident Zeman svým krokem podle mého soudu „ohnul“ Ústavu za povolenou mez.

 

Otázka:           Jaká vidíte východiska z politické krize a neustálého propadu preferencí ODS?

Odpověď:       Nezlobte se na mě, ale já tady žádnou skutečnou politickou krizi nevidím. Občanská demokratická strana je pro mě důležitá, jsem jejím členem od roku 2006. V článku 2. stanov ODS se píše, že Občanská demokratická strana je (a) stranou schopných, podnikavých a sebevědomých občanů, kteří dokážou převzít odpovědnost sami za sebe, za svou rodinu, za svoji obec a za stát, (b) stranou demokraticky utvářenou, (c) stranou navazující na tradice evropské křesťanské civilizace, na humanitní a demokratické tradice první republiky a na zkušenosti současných západních demokracií, (d) stranou, která rozhodně odmítá marxistickou a leninskou ideologii ve všech jejích projevech a důsledcích a jejímž členům jsou cizí jakékoliv socializující a kolektivizující tendence v ekonomice i politice, (e) stranou, jejíž členové budou aktivně spoluvytvářet soukromé vlastnictví a volný trh zboží, práce a myšlenek a kteří respektují právní řád… S těmito idejemi se naprosto vnitřně ztotožňuji. Pro mě to nejsou jen pouhá slova, ale těm myšlenkám a idejím prostře věřím. ODS je pro mě důležitá, ale důležitější je pro mě, aby se těmito zásadami řídil i náš stát. A jestli tomu tak bude „pod taktovkou“ ODS nebo jiné pravicové strany, která se tu v budoucnu možná objeví, tak to pro mě tak důležité není. Naprostá většina členů ODS jsou slušní a poctiví lidé. Občanská demokratická strana se s významným propadem preferencí potýkala již jednou, a to v roce 1998 po tzv. Sarajevském atentátu. Přestože byla již na kolenou, dokázala vstát a v rámci politického boje obhájila svou vedoucí pozici na pravé straně spektra naší politické scény. Nyní má šanci si tento scénář zopakovat. A protože ODS není stranou uzavřenou s jediným vůdcem v čele, ale je stranou dynamickou, s širokou členskou základnou a s pluralitou vnitřních názorů, myslím si, že v rámci politické evoluce máme my – občanští demokraté - slušnou šanci  obstát.

ODS Karlovy Vary

Listy ODS - červen 2012

Aeto