R6 aneb ČSSD slibuje, co nemůže splnit.

Jednou z karet, kterou vytáhla ve volební kampani ČSSD, je zpoplatnění rychlostní komunikace R6 v Karlovarském kraji.

R6 aneb ČSSD slibuje, co nemůže splnit.

O problému jsme hovořili s volebním lídrem Občanské demokratické strany a kandidátem na hejtmana Mgr. Petrem Šindelářem, LL.M.

Ve volební kampani České strany sociálně demokratické pro volby do krajského zastupitelstva se objevilo, že je ČSSD proti zpoplatnění rychlostní komunikace R6.

Petr Šindelář: Co na to odpovědět? V podání sociální demokracie je to čirý populismus. Není to, konec konců, poprvé. Zažili jsme to před čtyřmi lety, kdy současný hejtman sliboval zrušení poplatků ve zdravotnictví. Po volbách začal kraj skutečně poplatky proplácet. Experiment skončil v roce 2010 po rozhodnutí Evropské komise, že se kraj dopouští protiprávního jednání. Následovalo tiché zrušení proplácení poplatků a díra v rozpočtu téměř 24 milionů Kč.

S nezpoplatněním R6 je to podobné. Nevím, jaké vize pan hejtman má, ale možností moc není. Buď by se mu muselo podařit vymoci si na ministerstvu dopravy výjimku pro R6 v Karlovarském kraji, nebo by musel peníze za dálniční známky občanům v kraji vracet. V obou případech je to absurdní představa. Snaha o jakousi třetí cestu a vydávání levnější krajské dálniční známky je podobný nesmysl: za prvé pro takový dálniční poplatek neexistuje v české legislativě jakákoli opora, za druhé by celá agenda spojená s vydáním levnější krajské známky přinesla vysoké dodatečné náklady na výrobu těchto známek, jejich distribuci. V situaci, kdy máme na krku současným vedním kraje zaviněný průšvih s ROP Severozápad, je to krajně nezodpovědné jednání, které by znamenalo další fi nanční zatížení kraje.

Tvrdím, že odpoplatnění R6 je v podstatě kouřovou clonou, kterou se ČSSD včele s hejtmanem Novotným snaží zakrýt svá selhání ve vedení kraje. A že jich bylo dost a dost.

Pan hejtman říká, že za zpoplatnění může především ministerstvo dopravy…

Petr Šindelář: Rovnou vás přeruším. Pan hejtman rád zapomíná na jednu podstatnou věc. Na kraj dorazil z ministerstva dopravy návrh na zpoplatnění rychlostní komunikace R6 někdy na jaře letošního roku. Kraj jej měl okomentovat a poslat ho zpět. Co se s ním stalo? V potřebné lhůtě se k němu vedení Karlovarského kraje vůbec nevyjádřilo. Obrazně řečeno, návrh zůstal zastrčený někde v šuplíku pana hejtmana nebo některého z jeho podřízených. Když pak zpoplatnění R6 vstoupilo v platnost, začal se pan hejtman divit a rozčilovat. Zavedení poplatku je ale fakticky selháním vedení Karlovarského kraje. A to říkám s plnou vážností. Připomíná mi to seriál Ano, pane ministře. Jen bohužel převedený do reality.

Tvrzení ČSSD, že by rychlostní komunikace R6 neměla být zpoplatněna, je skutečně z rodu populistických manévrů á la zdravotnické poplatky. Pevně věřím, že občané Karlovarského kraje dokáží odlišit plané politické sliby od reálného plánu, jak zlepšit situaci v kraji.

Na druhou stranu, zpoplatněnou, nebo nezpoplatněnou, kraj R6 potřebuje.

Petr Šindelář: Samozřejmě. R6 Karlovarskému kraji bezesporu pomáhá a ještě hodně pomůže. Nejde jen o to, že mně, vám nebo dalším obyvatelů kraje umožní dostat se z Karlových Varů do Chebu výrazně rychleji. R6 v důsledku pomůže i obyvatelům měst a obcí v pásu podél R6, protože lidé si v čase zvyknou a začnou komunikaci používat. Jsem si jistý, že se městům okolo R6 uleví a že se z R6 stane skutečná dopravní tepna kraje. Ale tím asi nejdůležitějším pozitivním efektem je, že se díky byť jen zčásti dokončené rychlostní komunikaci R6 výrazně zlepšilo napojení Karlovarského kraje ve směru na Německo. To je předpoklad pro to, aby se kraj stal zajímavějším regionem z pohledu možných zahraničních investic, a tedy i místem, kde budou vznikat nová pracovní místa. To je nesmírně důležité. Pokud bude kraj skutečně fungovat a bude smysluplně nabízet investorům možnost do našeho regionu přenést výrobu, otevřít u nás pobočky svých provozů, občané pozitivní efekt R6, myslím, brzy pocítí.

Ale zpět k dálničním poplatkům. Jak se na problém zpoplatnění R6 tedy díváte vy?

Petr Šindelář: Je potřeba si uvědomit několik věcí. Tou první je, že kraj R6 skutečně potřebuje. Je to páteřní komunikace a v čase jistě dojde i k jejímu protažení směrem na Prahu. V tomto bodě s panem hejtmanem Novotným výjimečně souhlasím. Ovšem s tou výhradou, že během uplynulých 4 let ČSSD a KSČM, které spolu byly ve vládě kraje, neudělaly nic pro to, aby se znovu rozběhla stavba R6 v Ústeckém a Středočeském kraji.

Druhým faktem je, že R6 je moderní komunikace, kterou jsme v kraji jednoznačně chtěli. Má všechny atributy, které musí mít, aby splňovala zapojení do české a evropské dálniční sítě. A dálniční síť je v České republice, snad jen s výjimkou obchvatu Prahy, zpoplatněna. Tudíž je naprosto logické, že poplatky budou platit i v Karlovarském kraji. Dálniční poplatky slouží k tomu, aby bylo možné české dálnice udržovat ve slušném a provozuschopném stavu. Nedá se nic dělat, z něčeho se údržba těchto komunikací prostě platit musí.

To, co nepovažuji za spravedlivé, je, že by měli občané Karlovarského kraje platit za užívání R6 necelého půl roku poplatek celoroční. Právě v tom vidím selhání současného vedení kraje, které mělo s ministerstvem dopravy dohodnout odklad zpoplatnění k prvnímu lednu roku 2013, nebo i k pozdějšímu datu.

Jaké kroky týkající se R6 chystá ODS, pokud uspěje ve volbách?

Petr Šindelář: To je jednoduché. Občanští demokraté chtějí, aby se R6 brzy dostavěla. Chceme tedy jednat s reprezentací Ústeckého a Středočeského kraje a s centrálními úřady o tom, aby se dostavba R6 opět rozjela. Doufám, že za pár let budeme do Prahy jezdit po moderní a bezpečné komunikaci. Za sebe slibuji, že se zasadím o to, aby to bylo co nejdříve.

ODS Karlovy Vary

Listy ODS - červen 2012

Aeto