Můj kraj

Já a Karlovarsko.

Celý můj život je spjatý s Karlovarským krajem.  Narodil jsem se v Karlových Varech, perle české architektury a lázeňství, a nyní žiji i s rodinou v Ostrově.  I proto mne mrzí, že Karlovarský kraj v současnosti čelí tolika výzvám a problémům. 

Realita je tvrdá – kraj s nejnižší životní úrovní v republice.

Karlovarský kraj je místem s nejnižší úrovní HDP na obyvatele mezi všemi čtrnácti kraji naší republiky, trpí vysokou mírou nezaměstnanosti, špatnou infrastrukturou, nedostatkem možností kvalitního vyššího vzdělání. Takto bych mohl pokračovat dále, vypsat na mnoha stranách všechny problémy, kterým musí jeho obyvatelé čelit.

Vybudujme společně lepší místo pro život!

Společnými silami se nám může podařit vybudovat z kraje lepší místo pro život nás i našich dětí. Chci se podělit o optimistickou vizi. Vizi, kde se nám společnými silami, za pomoci státních úřadů i soukromých firem, podaří z našeho kraje vytvořit lepší místo pro život nás, našich dětí i dalších generací.  Místo, odkud už mladí a talentovaní nebudou utíkat za prací a lepšími možnostmi do Prahy či jiných měst.  Místo, kde bude radost žít. Chtěl bych pomoci vytvořit z našeho regionu konkurenceschopnou oblast, která má co nabídnout občanům i investorům, a kde budou mít naši občané dostatek zajímavých pracovních příležitostí. Chtěl bych obnovit a posílit zašlou slávu našich lázeňských měst.

Není třeba bát se budoucnosti.

V blízké budoucnosti před námi stojí mnoho výzev, jimž budeme muset čelit a jež někdy budou bolet. Ale věřím, že pokud se opravdu budeme snažit, pokud v našem snažení vytrváme, budeme schopni Karlovarský kraj opět dostat na výsluní.  Tam, kam, dle mého soudu, patří.  Vždyť to ještě není tak dávno, kdy náš kraj patřil mezi ty prosperující a vzkvétající. To jediné, co potřebujeme, je jasná vize, schopnost prosadit ji, píle a vůle dosáhnout vytyčených cílů.  A samozřejmě spolupráce, soudržnost a víra, že zítřky mohou být lepší, pokud o to budeme vážně usilovat.

 

ODS Karlovy Vary

Listy ODS - červen 2012

Aeto