O mně

KARIÉRA

Narodil jsem se v květnu roku 1973 v Karlových Varech, kde jsem v roce 1991 také maturoval.

V roce 1998 jsem úspěšně absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (titul Mgr.), a v roce 2007 jsem dokončil doplňující magisterský program na The Nottingham Trent University, BIBS (titul. LL.M.).

Právní praxi jsem získával v jedné z největších českých advokátních kanceláří Kocián Šolc Balaštík, a následně u advokáta JUDr. Martina Tocika. Od roku 2001 jsem advokátem a partnerem advokátní kanceláře TOCIK ŠINDELÁŘ & PARTNEŘI, která působí v Karlových Varech a v Praze (http://www.tocik.cz).

Zastávám liberálně-konzervativní názory. Vzhledem k tomu, že jsem vyrůstal v období normalizace, a měl tak s reálným socialismem své osobní zkušenosti, odsuzuji jakékoli totalitní režimy, komunismus nevyjímaje.

V roce 2006 jsem vstoupil do Občanské demokratické strany (http://www.ods.cz).  ODS je mi blízká, protože má ve svých stanovách zakotveny cíle, se kterými se naprosto ztotožňuji:

  • být stranou schopných a sebevědomých občanů, kteří dokážou převzít odpovědnost sami za sebe a za svou rodinu
  • být stranou, která rozhodně odmítá marxistickou a leninskou ideologii
  • být stranou občanů respektujících právní řád, chránících svá práva a svobody a majících v úctě svobody druhých

Aktuálně jsem předsedou Oblastního sdružení ODS Karlovy Vary, místopředsedou Místního sdružení ODS Ostrov. Od 13. října 2012 jsem i zastupitelem (opozičním) Karlovarského kraje. V rámci našeho kraje vykonávám funkce dvě - jsem předsedou Klubu zastupitelů ODS a dále jsem předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje. 

KARLOVARSKÝ KRAJ

Pro mě je základním cílem mé práce pro náš Karlovarský kraj spokojenost našich občanů. Kvalita života občanů v Karlovarském kraji se musí zlepšit a ke zlepšení je toho v našem kraji opravdu hodně.

Politik pracuje pro lidi, a proto k nim musí být otevřený a vstřícný. Tak jako jsem otevřený a vstřícný ke svým klientům v mé advokátní praxi, tak chci být otevřený a vstřícný k občanům Karlovarského kraje.

Každý občan našeho kraje má ke mně otevřené dveře a i když mé pravomoce opozičního zastupitele jsou poměrně omezené, jsem připraven naslouchat svým spoluobčanům a ze všech sil jim pomáhat řešit jejich problémy ve vztahu k našemu kraji.

RODINA, ZÁLIBY

Rodina

Miluji svou rodinu. Spokojenost a zdraví mých blízkých je mi nadevše. Rodina je má jistota.

Jsem ženatý, mám dvě dcery (12 a 7 let) a trvale bydlím v Ostrově.

Oba mí rodiče si užívají důchodu, střídavě v Karlových Varech a střídavě na Andělské hoře, kde mají chalupu.

Advokacie

Ano, mám to štěstí, že má práce je pro mě i koníčkem. Advokacie mě baví. Pomáhám řešit problémy jednotlivým lidem i obchodním společnostem. Jako advokát se neustále seznamuji s novými lidmi, s jejich starostmi a snažím se jim v jejich boji za spravedlnost pomáhat, jak nejlépe dovedu. A myslím si, že mi to docela jde, i bez toho meče v ruce.

Petr ŠindelářPetr Šindelář

Basketbal

Kolektivní hra, které jsem plně propadl na vysoké škole. Nikdy jsem sice nehrál jako vrcholový sportovec, ale vždy s maximálním zápalem. A i když mám dnes na basketbal vyhrazenu jen jednu hodinu týdně, dokážu si ji maximálně užít. Stres všedního dne nechávám v šatně…

Petr ŠindelářPetr ŠindelářPetr Šindelář

Golf

Golf jsem začal hrát už jako kluk na hřišti v Olšových vratech. První golfové hole jsem měl od karlovarské hokejové a golfové legendy Roberta Robětína. Ačkoliv golf hraju již poměrně dlouho, cítím se jako neustálý začátečník (s hendikepem 27,0), který má neustále chuť se zlepšovat.

Petr ŠindelářPetr ŠindelářPetr Šindelář

Vaření

Miluju dobré jídlo. Pochvala od mých dcer a manželky za dobře připravenou večeři či víkendový oběd je pro mě impulsem pro to, abych se pouštěl do stále nových a nových receptů. Vaření je kouzelné spojení fantazie s relaxací. Moje oblíbené jídlo? Karlovarský knedlík s jakoukoliv omáčkou (úplně nejraději mám ale houbovou…).

Petr ŠindelářPetr Šindelář

Příroda

Jako "vysloužilý" horolezec mám pochopitelně pozitivní vztah k přírodě. S rodiči jsme trávili v přírodě většinu času. A tak nějak mimochodem jsme se už jako děti naučili přírodu respektovat a chránit. Teď se to snažím předat svým dětem. Jsem členem České ornitologické společnosti (http://www.birdlife.cz) a zejména v zimních měsících se spolu s dětmi a manželkou společně snažíme, aby se našim malým opeřeným sousedům dařilo co nejlépe.

Petr ŠindelářPetr ŠindelářPetr Šindelář

Hudba

Hudbu – a vlastně umění obecně – obdivuji a vážím si jí.

Ačkoliv jsem jako malý kluk navštěvoval základní uměleckou školu (obor housle), hrál ve školním sboru na kytaru, hudba mě do svých tenat definitivně polapila až v dospělosti. Kolegové z kanceláře by mohli vyprávět o mých pokusech naučit se hrát na zobcovou flétnu, mé děti o znovuobjevování kouzel hry na kytaru.

Jaký je můj kytarový vzor? Podívejte se na následující video Lennyho Kravitze: http://www.youtube.com/watch?v=eLhpHjmxNw8

Petr Šindelář

Politika

Dlouho jsem se necítil být politikem. Slovo "politik" jsem až do nedávna považoval za něco hanlivého. Považuji se za člověka, který se snaží své nabyté zkušenosti použít v zájmu veřejnosti, v zájmu našeho kraje, který na tom není v porovnání s ostatními kraji nijak dobře.

Dnem, kdy jsem byl zvolen do zastupitelstva Karlovarského kraje, jsem se politikem stal. A i když jsem tedy tím "politikem", nikdy nezapomenu na slovo legrace a humor. A hlavně, nikdy se nepřestanu bavit životem a smát se především sám sobě. Vždyť i Jan Werich říkal: "Kdo se umí smát sám sobě, má právo se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá."

Doufám, že jste se při čtení těchto řádek něco o mně dozvěděli, a že jste se nad některými fotkami i zasmáli. Já tedy ano, a to nejen při focení :-)

ODS Karlovy Vary

Listy ODS - červen 2012

Aeto